Пропоновані видання стануть в пригоді учням середньої школи, учителям, а також усім, хто цікавиться вивченням рідної мови.

Найсуттєвіші сучасні зміни викладено докладно й водночас стисло, а також проілюстровано завданнями та вправами для закріплення здобутих знань.

Докладний зміст-покажчик наприкінці довідника допоможе якнайшвидше віднайти потрібну інформацію. Для здобувачів загальної середньої освіти і їхніх батьків, учителів і студентів вишів та всіх охочих опанувати або вдосконалити знання в царині української мови.

Словник труднощів сучасної україської мови

У книзі запропоновано найновіші рекомендації знаних стилістів української мови щодо слово- і терміновживання, словотворення, перекладу й найсуперечливіших уживань різних граматичних та синтаксичних конструкцій. У словнику зібрано півтори тисячі слів. Також стисло подано основні положення щодо нового «Українського правопису» 2019 р. 

Словник фразеологізімів та сталих виразів

Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури, зокрема крилатими виразами, українськими ідіомами, стійкими народними порівняннями, латинськими афоризмами тощо. Відповідає вимогам нової редакції «Українського правопису» 2019 року.

Словник синонімів та антонімів

Словник-довідник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрано синонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за абеткою розміщено всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду.

Окремо подано антонімічні пари, проілюстроване вживання та особливості сполучуваності слів із протилежним значенням.

Словник тлумачить значення найбільш уживаних синонімів та антонімів й ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури.

Словники відповідають вимогам нової редакції Українського правопису 2019 року.