Постійно перебуваючи поміж однолітків, дитина набуває перших навичок поведінки у колективі, налагоджує певні стосунки, а також набуває досвіду співдіяльності. Свою суспільну особистість дитина формує саме поміж однолітків. Під час такої комунікації дитина реалізовує себе як особа, яка живе своїм життям, має свої інтереси та вимоги.

Пропонуємо вам провести невеличкий тест з 10 запитань, що допоможуть визначити ставлення дитини до своїх однолітків. Необхідно уважно прочитати кожне твердження. Якщо вашій дитині властива певна особливість поведінки, оцінюйте твердження в 1 бал, якщо це не так — 0 балів.

  1. Дитина частіше намагається не брати активної участі у спільній грі.
  2. Не виявляє ознак дружелюбності та доброзичливості до інших дітей свого віку.
  3. Ніколи (по своїй волі) не ділиться іграшками та солодощами із іншими.
  4. Не надає допомогу іншим, навіть тоді, коли її про це просять.
  5. Завжди обирає або погоджується на другорядні ролі, не виявляє бажання бути лідером або одним із головних.
  6. Не має друзів.
  7. Постійно уникає спілкування з іншими дітьми свого віку.
  8. Завжди намагається отримати значущу роль у грі.
  9. Обирає гру на самоті замість колективних ігор.
  10. Доволі часто скаржиться дорослим, що інші діти її кривдять.

Результатом тесту є певна кількість балів, заснована на ваших відповідях. Якщо ви нарахували від 1 до 3 балів, ваша дитина відчуває лише ситуативні труднощі в спілкуванні. Наприклад, у дитячому садочку малюк завжди бере на себе лідерську роль, а на прогулянці з менш знайомими дітьми — усе навпаки. Також кількість балів може бути обумовлена деякими індивідуальними особливостями. Здебільшого — це просто сором’язливість, що легко коригується під впливом дитячого колективу.

Отримані 4–6 балів можуть свідчити про те, що дитині важко або вона зовсім не вміє комунікувати та налагоджувати певні взаємини з однолітками. Це відбувається через брак досвіду таких контактів або через невпевненість у собі. Таким діткам необхідно допомогти пересилити свої страхи та приєднатися до колективу.

Результат 7–10 балів — це показник можливих серйозних труднощів у спілкуванні, що можуть бути пов’язані з негативним ставленням до всіх інших дітей. У дошкільному віці такі проблеми доволі часто ігнорують, бо дитина багато часу проводить з батьками або близькими родичами, і, можливо, зовсім не відвідує дошкільний навчальний заклад. Це обов’язково проявиться у шкільних взаєминах з однокласниками і не тільки. Необхідно допомагати дитині, щоб вона поступово навчилася розуміти інших людей та зважати на їхні інтереси.

Не кожна дитина може відразу гармонійно влитися в соціум. Деяким потрібен час, упевненість та підтримка батьків. Ви зможете самі  навчити дитину знайомитися, слухати інших, ділитись іграшками та враженнями. Потрібно тільки докласти трохи більше зусиль.