Якою має бути наповнюваність класів НУШ і чи будуть поділяти класи на підгрупи з англійської та української мов?

У Законі України «Про загальну середню освіту» (стаття 14) зазначено, що кількість учнів у класі не може перевищувати 30. Поділ на групи регулює Наказ МОН України № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Цей наказ є чинним і незміненим. У ньому сказано, що під час вивчення української мови як предмету в закладах загальної середньої освіти (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською й угорською мовами викладання) поділ на групи відбувається за наявності більше 27 учнів. У закладах загальної середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською й угорською мовами в містах розподілення відбувається за наявності мінімум 23 учнів у класі, а в сільській місцевості — мінімум 16-ти. Для поділу класу на групи під час вивчення іноземної мови в класі має бути понад 27 учнів. Водночас для поглибленого вивчення іноземної мови, починаючи з 1-го класу, учнів розподіляють на групи з 8–10 осіб у кожній (груп має бути не більше трьох). Для поглибленого вивчення іноземної мови, починаючи з 7-го класу, клас розподіляють на групи за наявності більше 27 учнів.

Як забезпечити рухову активність дітей у класі?

Рекомендовано кожні 15 хв освітнього процесу (а за необхідності й частіше) пропонувати учням будь-які рухливі вправи та вправи для зняття напруження, релаксації: класичні фізкультхвилинки, динамічні вправи (руханки), пісеньки-таночки під аудіо- або відеосупровід, пальчикові ігри, вправи для збереження зору, правильної постави тощо. Чи передбачено в школі за новою програмою, що учні 1-го класу мають спати? Навчальною програмою це не передбачено.

Як НУШ стосується 2-го класу набору 2017 року?

Другокласники (як і учні 3–11-х класів) будуть навчатися за старим Стандартом (окрім пілотних класів). Проте Закон України «Про освіту» (стаття 54) говорить, що педагогічні працівники мають «академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі». Тож учителі будь-яких класів можуть використовувати цікаві методи роботи, роблячи навчання кориснішим і цікавішим.

До речі, курс-підготовку до НУШ на сайті EdEra пройшли чи не всі вчителі початкової школи — отже, більшість із них уже ознайомлена з методиками й підходами НУШ. Окрім того, нещодавно МОН розробило типові освітні програми для 2–11-х класів. У цих програмах не змінено зміст освіти, проте йдеться про розвиток компетентностей, визначених ЗУ «Про освіту» (стаття 12).

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: