Зима: Короткі віршики з перекладом.

***

Winter hat
Upon my head —
My head stays warm,
But my nose is red!

Зимова шапка
на моїй голові –
Моя голова залишається теплою,
Але мій ніс червоний!

***

Snow on the ground.
Snow on the tree.
Snow on the house. Snow on me!

Сніг на землі.
Сніг на дереві.
Сніг на будинку.
Сніг на мені

***

It’s winter, it’s winter,
Let us skate and ski!
It’s winter, it’s winter,
It’s great fun for me!

Це зима, це зима,
Давайте кататися на ковзанах і на лижах!
Це зима, це зима,
Це велике задоволення для мене!

***

Snowflakes are nice,
Snowflakes are white.
They fall by day,
They fall at night.

Сніжинки гарні,
Сніжинки білі.
Вони падають вдень,
Вони падають вночі.

unnamed

***

Winter, winter.
Let’s go skate.
Winter, winter.
Don’t be late.
Winter, winter.
Let’s go roll.
Winter, winter.
In the snow.
Winter, winter!
Winter, winter!

Зима, зима.
Давай кататися на ковзанах.
Зима, зима.
Не спізнюйся.
Зима, зима.
Давай кататися.
Зима, зима.
В снігу.
Зима, зима!
Зима, зима!

***

Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch
Up the hill we go
Sliding, sliding, sliding, sliding
Down the hill we go.

Хрусь, хрусь, хрусь, хрусь, хрусь
На пагорб ми ідемо
Зкочуємся, зкочуємся, зкочуємся, зкочуємся
Вниз по схилу ми йдемо.

1.

***

Snowflakes falling
One by one,
Time to play,
And have some fun.
Build a snowman
Snowballs, too,
Come and see what you can do.

Сніжинки падають
Одна за одною,
Час грати,
І трохи повеселитися.
Зліпити сніговика
Сніжки теж,
Приходь і подивись, що ти можеш зробити.

***

Snowflakes are falling on the ground,
On our houses and in our town.
On my nose and in my hair,
Snowflakes are falling everywhere.

Сніжинки падають на землю,
На наших будинках і в нашому місті.
На мій ні і на моє волосся,
Сніжинки падають всюди.

***

Children are skiing,
Children are skating,
Sledging down the hills.
Winter is charming,
When it is coming
With snow and frost all around.

Діти на лижах,
Діти на ковзанах,
Санках вниз з пагорбів.
Зима чарівна,
Коли приходить
Зі снігом і морозом все навколо.

***

The snow is falling,
The wind is blowing,
The ground is white
All day and night.

Падає сніг,
Вітер дме,
Земля біла
Весь день і ніч.