У житті дитини кожен день — це розвиток. Зростання, нові навички, досягнення, іноді нові труднощі. Четвертий рік життя малюка досить непростий.  Пропонуємо вам добірку показників розвитку дитини четвертого року життя. За книгою Наталі Асєєвої «Мені 3».

Мовлення

Дитина формує прості речення, що складаються з 3–4 слів, поступово переходячи до складніших речень (5–6 слів). Називає своє ім’я і прізвище, імена та прізвища батьків. Формулює і відповідає на запитання. Називає основні дії людей і тварин. Володіє силою голосу, говорить голосніше або тихіше. Зорово сприймає образи й описує побачене. Називає за однією ознакою кожен предмет. Складає розповідь за картинкою (за допомогою дорослого). Правильно користується прийменниками в, на, за, під.

Математичні навички

Малюк знає і називає основні кольори (червоний, синій, жовтий, зелений, білий, чорний). Лічить до трьох і показує відповідну кількість пальців на руці. Володіє поняттями «один — багато», «великий — маленький», «високий — низький». Знає основні геометричні фігури (трикутник, квадрат, круг). Уміє порівнювати предмети за формою, величиною, кольором. Добирає пару до предмета із заданою ознакою.

Увага та мислення

Складає картинку з 2‒4 частин (пазли). Знаходить і пояснює невідповідності на картинках. Знаходить зайвий предмет і пояснює свій вибір. Знаходить подібне та відмінне між предметами і на малюнках. Запам’ятовує 2–3 картинки, 3–4 нові слова, що дорослий повторив кілька разів. Повторює рухи, що показав дорослий 1–2 рази. Виконує  завдання не відволікаючись упродовж 5 хвилин. Знаходить парні предмети, з-поміж групи предметів вибирає потрібний. Розподіляє предмети за групами (меблі, іграшки, посуд, одяг та ін.). Називає навколишні предмети. Знаходить предмет за описом. Виконує завдання за запропонованим зразком. Розповідає напам’ять короткі вірші. Орієнтується в напрямках «верх — низ», «правий — лівий», «уперед — назад».

Продовження у наступному пості!

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: